ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Niềm Vui của bạn là hạnh phúc của chúng tôi. Làm gì chúng tôi cũng đặt cái tâm của mình vào đó. Bạn hãy thử và tận hưởng chiến thắng với từng con số chúng tôi đưa ra! Tin tưởng chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng!

⇒ Số chuẩn cực Vip – Chính xác tuyệt đối – Tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn !!!

⇒ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC ( GIÁ ) → 1.000.000 VND

» Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h10′ Hàng Ngày.

»Hỗ Trợ Nạp Thẻ… VIETTEL – VINAPHONE – MOBIPHONE – VNMOBILE..

» Các bạn có thể cộng dồn cào, nạp thành nhiều lần.

 KHI NẠP ĐỦ THẺ SỐ TỰ ĐỘNG SẼ SUẤT HIỆN NHÉ CÁC BẠN.

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY ĐÃ CÓ LẤY NGAY LOADING..!
06/12/2019 Đầu 3– Đuôi 9 Ăn Đầu 3
05/12/2019 Đầu 6– Đuôi 6 Ăn Đầu 6
04/12/2019 Đầu 1– Đuôi 9 Ăn Đầu 1 Đuôi 9
03/12/2019 Đầu 9– Đuôi 1 Ăn Đầu 9
02/12/2019 Đầu 9– Đuôi 6 Ăn Đầu 9
01/12/2019 Đầu 8– Đuôi 7 Ăn ĐầuĐuôi 7
30/11/2019 Đầu 2- Đuôi 7 Miss
29/11/2019 Đầu 0– Đuôi 6 Ăn Đầu 0
28/11/2019 Đầu 3– Đuôi 2 Ăn Đầu Đuôi 2
27/11/2019 Đầu 5– Đuôi 6 Ăn Đầu 5
26/11/2019 Đầu 3– Đuôi 3 Ăn Đầu 3
25/11/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Ăn Đầu Đuôi 8
24/11/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Ăn Đầu 4
23/11/2019 Đầu 3– Đuôi 4 Ăn Đầu 3
22/11/2019 Đầu 7– Đuôi 2 Ăn Đầu 7
21/11/2019 Đầu 1– Đuôi 5 Ăn Đầu Đuôi 5
20/11/2019 Đầu 5– Đuôi 4 Ăn Đầu 5
19/11/2019 Đầu 4– Đuôi 2 Ăn ĐầuĐuôi 2
18/11/2019 Đầu 1- Đuôi 9 Miss
17/11/2019 Đầu 8- Đuôi 9 Miss
16/11/2019 Đầu 8– Đuôi 4 Ăn Đầu 8
15/11/2019 Đầu 0– Đuôi 8 Ăn Đầu 0-Đuôi 8
14/11/2019 Đầu 5– Đuôi 3 Ăn Đầu 5
13/11/2019 Đầu 1– Đuôi 8 Ăn Đầu Đuôi 8
12/11/2019 Đầu 4– Đuôi 8 Ăn Đầu 4
11/11/2019 Đầu 1– Đuôi 9 Ăn Đầu 1
10/11/2019 Đầu 1– Đuôi 0 Ăn Đầu 1-Đuôi 0
09/11/2019 Đầu 5- Đuôi 0 Miss
08/11/2019 Đầu 0- Đuôi 2 Miss
07/11/2019 Đầu 2– Đuôi 4 Ăn Đầu Đuôi 4
06/11/2019 Đầu 8– Đuôi 1 Ăn Đầu 8 Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9– Đuôi 3 Ăn Đầu 9
04/11/2019 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
03/11/2019 Đầu 1– Đuôi 7 Ăn Đầu 1
02/11/2019 Đầu 9– Đuôi 4 Ăn Đầu Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 6– Đuôi 0 Ăn Đầu 6
31/10/2019 Đầu 6– Đuôi 9 Ăn Đầu 6
30/10/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Ăn Đầu 9-Đuôi 8
29/10/2019 Đầu 4– Đuôi 2 Ăn Đầu 4-Đuôi 2
28/10/2019 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
27/10/2019 Đầu 1– Đuôi 6 Ăn Đầu 1-Đuôi 6
26/10/2019 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
25/10/2019 Đầu 8– Đuôi 2 Ăn Đầu 8
24/10/2019 Đầu 7– Đuôi 6 Ăn Đầu 7
23/10/2019 Đầu 5– Đuôi 3 Ăn Đầu 5-Đuôi 3
22/10/2019 Đầu 1- Đuôi 7 Ăn Đuôi 7
21/10/2019 Đầu 6- Đuôi 0 Miss
20/10/2019 Đầu 4– Đuôi 9 Ăn Đầu 4
19/10/2019 Đầu 5- Đuôi 9 Miss
18/10/2019 Đầu 9– Đuôi 3 Ăn Đầu 9
17/10/2019 Đầu 6– Đuôi 1 Ăn Đầu Đuôi 1
16/10/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Ăn Đầu Đuôi 1
15/10/2019 Đầu 3– Đuôi 5 Ăn Đầu 3
14/10/2019 Đầu 4- Đuôi 5 Miss
13/10/2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
12/10/2019 Đầu 0– Đuôi 9 Ăn Đầu 0 Đuôi 9
11/10/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Ăn Đầu 6
10/10/2019 Đầu 4– Đuôi 6 Ăn Đầu 4-Đuôi 6
09/10/2019 Đầu 8– Đuôi 3 Ăn Đầu 8 
08/10/2019 Đầu 0– Đuôi 2 Ăn Đầu 0 
07/10/2019 Đầu 0– Đuôi 0 Ăn Đầu 0 Đuôi 0
06/10/2019 Đầu 7– Đuôi 4 Ăn Đầu 7
05/10/2019 Đầu 5– Đuôi 2 Ăn Đầu Đuôi 2
04/10/2019 Đầu 5– Đuôi 3 Ăn Đầu 5
03/10/2019 Đầu 2– Đuôi 4 Ăn Đầu 2
02/10/2019 Đầu 8– Đuôi 9 Ăn Đầu 8
01/10/2019 Đầu 1– Đuôi 5 Ăn Đầu Đuôi 5
30/09/2019 Đầu 6– Đuôi 0 Ăn Đầu 6
29/09/2019 Đầu 2– Đuôi 5 Ăn Đầu 2
28/09/2019 Đầu 1– Đuôi 6 Ăn Đầu 1-Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 7– Đuôi 3 Ăn Đầu 7
26/09/2019 Đầu 5– Đuôi 8 Ăn Đầu 5
25/09/2019 Đầu 3- Đuôi 1 Miss
24/09/2019 Đầu 2– Đuôi 0 Ăn Đầu 2
23/09/2019 Đầu 2– Đuôi 9 Ăn Đầu Đuôi 9
22/09/2019 Đầu 7– Đuôi 9 Ăn  Đầu 7
21/09/2019 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
20/09/2019 Đầu 7– Đuôi 5 Ăn  Đầu 7
19/09/2019 Đầu 2– Đuôi 0 Ăn  Đầu Đuôi 0
18/09/2019 Đầu 4- Đuôi 6 Ăn  Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 0– Đuôi 1 Ăn Đầu 0 Đuôi 1
16/09/2019 Đầu 9– Đuôi 3 Ăn Đầu 9
15/09/2019 Đầu 0– Đuôi 3 Ăn Đầu 0 Đuôi 3
14/09/2019 Đầu 4– Đuôi 2 Ăn Đầu 4
13/09/2019 Đầu 8– Đuôi 2 Ăn ĐầuĐuôi 2
12/09/2019 Đầu 5- Đuôi 6 Miss
11/09/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Ăn Đầu Đuôi
10/09/2019 Đầu 1– Đuôi 3 Ăn Đầu 1
09/09/2019 Đầu 8– Đuôi 6 Ăn Đầu 8
08/09/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Ăn Đầu 6 Đuôi 8
07/09/2019 Đầu 1– Đuôi 3 Ăn Đầu 1
06/09/2019 Đầu 1– Đuôi 9 Ăn Đầu 1
05/09/2019 Đầu 5– Đuôi 1 Ăn Đầu Đuôi 1
04/09/2019 Đầu 8– Đuôi 3 Ăn  Đầu 8
03/09/2019 Đầu 5– Đuôi 6 Ăn  Đầu 5
02/09/2019 Đầu 2– Đuôi 5 Ăn Đầu 2Đuôi 5 
01/09/2019 Đầu 9– Đuôi 7 Ăn Đầu 9-Đuôi 7
31/08/2019 Đầu 6– Đuôi 3 Ăn Đầu 6
30/08/2019 Đầu 6– Đuôi 5 Ăn Đầu 6
29/08/2019 Đầu 7– Đuôi 3 Ăn ĐầuĐuôi 3
28/08/2019 Đầu 3- Đuôi 9 Miss
27/08/2019 Đầu 6– Đuôi 2 Ăn Đầu Đuôi 2
26/08/2019 Đầu 2- Đuôi 3 Ăn Đuôi 3
25/08/2019 Đầu 3– Đuôi 0 Ăn Đầu 3
24/08/2019 Đầu 6– Đuôi 9 Ăn Đầu 6
23/08/2019 Đầu 4– Đuôi 7 Ăn Đầu Đuôi 7
22/08/2019 Đầu 9– Đuôi 2 Ăn Đầu 9
21/08/2019 Đầu 3– Đuôi 0 Ăn Đầu 3
20/08/2019 Đầu 6– Đuôi 1 Ăn Đầu 6
19/08/2019 Đầu 8– Đuôi 2 Ăn Đầu Đuôi 2
18/08/2019 Đầu 1– Đuôi 1 Ăn Đầu 1 Đuôi 1
17/08/2019 Đầu 9– Đuôi 4 Ăn Đầu 9
16/08/2019 Đầu 6- Đuôi 7 Miss
15/08/2019 Đầu 7– Đuôi 0 Ăn Đầu 7
14/08/2019 Đầu 8– Đuôi 4 Ăn Đầu 8 Đuôi 4
13/08/2019 Đầu 8– Đuôi 5 Ăn Đầu 8
12/08/2019 Đầu 5– Đuôi 9 Ăn Đầu Đuôi 9
11/08/2019 Đầu 7– Đuôi 2 Ăn Đầu 7
10/08/2019 Đầu 4– Đuôi 8 Ăn Đầu 4
09/08/2019 Đầu 0– Đuôi 2 Ăn Đầu Đuôi 2
08/08/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Ăn Đầu 6
07/08/2019 Đầu 2– Đuôi 0 Ăn Đầu 2
06/08/2019 Đầu 4– Đuôi 8 Ăn Đầu 4 Đuôi 8
05/08/2019 Đầu 4- Đuôi 1 Ăn Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 4- Đuôi 2 Ăn Đuôi 2
03/08/2019 Đầu 3– Đuôi 0 Ăn Đầu 3
02/08/2019 Đầu 8– Đuôi 2 Ăn Đầu 8-Đuôi 2
01/08/2019 Đầu 5– Đuôi 6 Ăn Đầu 5 Đuôi 6
31/07/2019 Đầu 9– Đuôi 7 Ăn Đầu 9
30/07/2019 Đầu 5– Đuôi 1 Ăn Đầu 5
29/07/2019 Đầu 1– Đuôi 8 Ăn Đầu 1 Đuôi 8
28/07/2019 Đầu 0– Đuôi 4 Ăn Đầu 0
27/07/2019 Đầu 9– Đuôi 7 Ăn Đầu 9 
26/07/2019 Đầu 2– Đuôi 0 Ăn Đầu 2 Đuôi 0 
25/07/2019 Đầu 8– Đuôi 8 Ăn Đầu 8
24/07/2019 Đầu 6– Đuôi 1 Ăn Đầu 6-Đuôi 1
23/07/2019 Đầu 7– Đuôi 0 Ăn Đầu 7
22/07/2019 Đầu 9– Đuôi 2 Ăn Đầu 9
21/07/2019 Đầu 4– Đuôi 5 Ăn Đầu 4 Đuôi 5
20/07/2019 Đầu 0– Đuôi 6 Ăn Đầu 0
19/07/2019 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
18/07/2019 Đầu 0– Đuôi 2 Ăn Đầu 0
17/07/2019 Đầu 0– Đuôi 4 Ăn Đầu 0
16/07/2019 Đầu 5– Đuôi 5 Ăn Đầu Đuôi 5
15/07/2019 Đầu 0– Đuôi 9 Ăn Đầu 0
14/07/2019 Đầu 0– Đuôi 8 Ăn Đầu 0
13/07/2019 Đầu 9– Đuôi 7 Ăn Đầu 9 
12/07/2019 Đầu 8– Đuôi 9 Ăn Đầu 8 Đuôi 9 
11/07/2019 Đầu 0- Đuôi 6 Ăn Đuôi 6
10/07/2019 Đầu 2- Đuôi 6 Ăn Đuôi 6
09/07/2019 Đầu 9– Đuôi 1 Ăn Đầu 9
08/07/2019 Đầu 8– Đuôi 3 Ăn Đầu 8-Đuôi 3
07/07/2019 Đầu 4- Đuôi 5 Ăn Đuôi 5
06/07/2019 Đầu 9– Đuôi 5 Ăn Đầu 9
05/07/2019 Đầu 3– Đuôi 0 Ăn Đầu 3
04/07/2019 Đầu 2– Đuôi 6 Ăn Đầu 2
03/07/2019 Đầu 8– Đuôi 8 Ăn Đầu Đuôi 8
02/07/2019 Đầu 7– Đuôi 8 Ăn Đầu Đuôi 8
01/07/2019 Đầu 8– Đuôi 1 Ăn Đầu 8
30/06/2019 Đầu 2– Đuôi 0 Ăn Đầu 2
29/06/2019 Đầu 3– Đuôi 4 Ăn Đầu 3-Đuôi 4
28/06/2019 Đầu 7– Đuôi 5 Ăn Đầu 7
27/06/2019 Đầu 7– Đuôi 9 Ăn Đầu 7
26/06/2019 Đầu 9– Đuôi 5 Ăn Đầu 9 Đuôi 5
25/06/2019 Đầu 6– Đuôi 1 Ăn Đầu 6
24/06/2019 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
23/06/2019 Đầu 9– Đuôi 7 Ăn Đầu 9
22/06/2019 Đầu 0– Đuôi 3 Ăn Đầu 0
21/06/2019 Đầu 8– Đuôi 4 Ăn Đầu 8
20/06/2019 Đầu 3– Đuôi 2 Ăn Đầu 3-Đuôi 2
19/06/2019 Đầu 5– Đuôi 0 Ăn Đầu 5
18/06/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Ăn ĐầuĐuôi 8
17/06/2019 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
16/06/2019 Đầu 7– Đuôi 4 Ăn Đầu 7
15/06/2019 Đầu 0– Đuôi 7 Ăn Đầu 0
14/06/2019 Đầu 0– Đuôi 4 Ăn Đầu 0
13/06/2019 Đầu 5– Đuôi 1 Ăn Đầu 5
12/06/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Ăn Đầu 9-Đuôi 8
11/06/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Ăn  Đuôi 4
10/06/2019 Đầu 9– Đuôi 7 Ăn Đầu 9 Đuôi 7
09/06/2019 Đầu 3– Đuôi 2 Ăn Đầu 3
08/06/2019 Đầu 7– Đuôi 3 Ăn Đầu 7
07/06/2019 Đầu 7– Đuôi 0 Ăn Đầu 7
06/06/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Ăn Đầu 4
05/06/2019 Đầu 6– Đuôi 7 Ăn Đầu Đuôi 7
04/06/2019 Đầu 8– Đuôi 9 Ăn Đầu 8
03/06/2019 Đầu 7– Đuôi 3 Ăn Đầu 7-Đuôi 3
02/06/2019 Đầu 5– Đuôi 9 Ăn Đầu 5
01/06/2019 Đầu 9– Đuôi 2 Ăn Đầu 9
31/05/2019 Đầu 0– Đuôi 5 Ăn ĐầuĐuôi 5
30/05/2019 Đầu 2– Đuôi 5 Ăn ĐầuĐuôi 5
29/05/2019 Đầu 2- Đuôi 1 Miss
28/05/2019 Đầu 5– Đuôi 0 Ăn Đầu 5
27/05/2019 Đầu 4– Đuôi 7 Ăn Đầu 4 Đuôi 7
26/05/2019 Đầu 6– Đuôi 0 Ăn Đầu 6
25/05/2019 Đầu 3– Đuôi 3 Ăn Đầu 3 Đuôi 3
24/05/2019 Đầu 6– Đuôi 3 Ăn Đầu 6 Đuôi 3
23/05/2019 Đầu 8– Đuôi 5 Ăn Đầu 8
22/05/2019 Đầu 5- Đuôi 0 Miss
21/05/2019 Đầu 3– Đuôi 4 Ăn Đầu 3 Đuôi 4
20/05/2019 Đầu 6– Đuôi 4 Ăn Đầu 6 Đuôi 4
19/05/2019 Đầu 1– Đuôi 2 Ăn Đầu 1
18/05/2019 Đầu 4– Đuôi 3 Ăn Đầu 4
17/05/2019 Đầu 3– Đuôi 2 Ăn Đầu 3 Đuôi 2
16/05/2019 Đầu 3– Đuôi 7 Ăn Đầu 3
15/05/2019 Đầu 1– Đuôi 4 Ăn Đầu 1
14/05/2019 Đầu 8– Đuôi 7 Ăn Đầu 8
13/05/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Ăn Đầu Đuôi 8
12/05/2019 Đầu 3- Đuôi 9 Miss
11/05/2019 Đầu 0– Đuôi 7 Ăn Đầu 0
10/05/2019 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
09/05/2019 Đầu 5– Đuôi 7 Ăn Đầu 5
08/05/2019 Đầu 2– Đuôi 6 Ăn Đầu 2
07/05/2019 Đầu 3– Đuôi 0 Ăn Đầu 3– Đuôi 0
06/05/2019 Đầu 4– Đuôi 7 Ăn Đầu 4
05/05/2019 Đầu 0– Đuôi 4 Ăn Đầu 0
04/05/2019 Đầu 7– Đuôi 3 Ăn Đầu 7
03/05/2019 Đầu 5– Đuôi  0 Ăn Đầu 5– Đuôi  0
02/05/2019 Đầu 6– Đuôi  0 Ăn Đầu 6
01/05/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Ăn Đầu 4– Đuôi 1
30/04/2019 Đầu 0– Đuôi 3 Ăn Đầu 0
29/04/2019 Đầu 1– Đuôi 4 Ăn Đầu 1
28/04/2019 Đầu 1– Đuôi 9 Ăn Đầu 1– Đuôi 9
27/04/2019 Đầu 2– Đuôi 9 Ăn Đầu 2– Đuôi 9
26/04/2019 Đầu 0– Đuôi 4 Ăn Đầu 0
25/04/2019 Đầu 8– Đuôi 9 Ăn Đầu 8
24/04/2019 Đầu 2– Đuôi 3 Ăn Đầu 2
23/04/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Ăn Đầu 4– Đuôi 1
22/04/2019 Đầu 5- Đuôi 9 Ăn Đuôi 9
21/04/2019 Đầu 2- Đuôi 3 Ăn Đuôi 3
20/04/2019 Đầu 9– Đuôi 7 Ăn Đầu 9– Đuôi 7
19/04/2019 Đầu 0- Đuôi 8 Ăn Đuôi 8
18/04/2019 Đầu 9– Đuôi 9 Ăn Đầu 9– Đuôi 9
17/04/2019 Đầu 1– Đuôi 9 Ăn Đầu 1– Đuôi 9
16/04/2019 Đầu 6- Đuôi 2 Ăn Đuôi 2
15/04/2019 Đầu 4– Đuôi 5 Ăn Đầu 4
14/04/2019 Đầu 6– Đuôi 1 Ăn Đầu 6
13/04/2019 Đầu 8– Đuôi 8 Ăn Đầu 8
12/04/2019 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
11/04/2019 Đầu 5- Đuôi 6 Ăn Đuôi 6
10/04/2019 Đầu 8– Đuôi 4 Ăn Đầu 8– Đuôi 4
09/04/2019 Đầu 1- Đuôi 5 Ăn Đuôi 5
08/04/2019 Đầu 6- Đuôi 0 Ăn Đuôi 0
07/04/2019 Đầu 6– Đuôi 1 Ăn Đầu 6
06/04/2019 Đầu 8– Đuôi 3 Ăn Đầu  8
05/04/2019 Đầu 5– Đuôi 8 Ăn Đầu 5- Đuôi 8
04/04/2019 Đầu 8– Đuôi 5 Ăn Đầu 8
03/04/2019 Đầu 3– Đuôi 4 Ăn Đầu 3– Đuôi 4
02/04/2019 Đầu 6- Đuôi 3 Ăn Đầu 3
01/04/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Miss